VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Školská legislativa - aktuální změny ve školských i obecně platných právních předpisech / Novela školského zákona zákonem č. 178/2016 Sb.

V květnu 2016 byl – i přes prezidentské veto – přijat zákon, kterým se novelizoval školský zákon. Publikován byl ve Sbírce zákonů v červnu pod č. 178/2016 Sb., účinnosti nabyl, s výjimkou mnoha ze svých ustanovení, dnem 1. 9. 2016 (některá ustanovení nabývají účinnosti až v roce 2017, 2018, 2020).
Tato rozsáhlá novela měnící školský zákon v bezmála stovce novelizačních bodů byla, dle důvodové zprávy, přijata především za účelem naplnění tři základních cílů:
• zavedení povinného roku předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky
• úprava systému přijímacího řízení do oborů středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou
• úprava modelu a hodnocení maturitní zkoušky a některých náležitostí přezkumného řízení výsledků maturitní zkoušky
Změn však samozřejmě přináší více – individuální vzdělávání dítěte a žáka (včetně 2. st. ZŠ), lesní mateřské školy, podmínky nakládání s chemickými látkami ve školách, úpravy „ředitelského“ § 166, inspekční činnost při individuálním vzdělávání, přestupky v souvislosti se zajištěním povinného předškolního a školního vzdělávání a s péčí o školní docházku atd.
Seminář se zaměří na jednotlivé změny, které novela počínaje 1. 9. 2016 postupně do školského práva přinesla a ještě přinese.
Kód:01-64-G21
Určeno:vedoucím pedagogickým pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Pavla Katzová
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz, Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:850 Kč
Délka:6 hod.
Termín konání:Pá 07.04.2017   09:00-14:00
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5