VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Řízení školy a moderní vzdělávání s využitím Google Apps For Education III

Seminář Řízení školy a moderní vzdělávání s využitím služby Google Apps For Education III volně navazuje na Řízení školy a moderní vzdělávání s využitím služby Google Apps For Education I a II.
Seminář vede účastníky k praktickému využívání služeb GAFE. Pomocí ukázek z praxe se zaměřuje na tvorbu sdílených dokumentů pro potřeby řízení školy a moderního vzdělávání tak, aby účastníci semináře byli schopni je samostatně vytvářet a zavádět do vlastní praxe. V průběhu kurzu jsou diskutovány jednotlivé způsoby využití služeb GAFE s praktickými ukázkami a s možností ihned je vyzkoušet na vlastních mobilních IT zařízeních.
Dílčí témata semináře jsou volena tak, aby je účastníci ihned využili ve své řídící a pedagogické praxi na škole.
Účastníci budou mít prostor pro otázky z vlastní praxe i trénink. Rozsah a úroveň probírání jednotlivých témat bude vycházet ze zájmu účastníků a z úrovně jejich dosavadních znalostí a IT dovedností.
Obsah – témata:
1. Praktická tvorba sdílených dokumentů pro potřeby řízení školy:
Praktické činnosti s editory GAFE v rámci agendy ředitele školy např.:
- sestavování plánů školního roku, plánů činností v rámci předmětových komisí, plánů činností specialistů - koordinátorů ŠVP, ICT, výchovného poradce, metodiků prevence a ostatních metodiků
- vytváření dokumentů v rámci týmové spolupráce, např. aktualizace ŠVP, školního řádu, plánu exkurzí, činností DVPP atd., které procházejí procesem schvalování z pozice vedení školy nebo dalších řídících zaměstnanců školy
- při odměňování zaměstnanců a sebehodnocení, při zjišťování zpětných vazeb v rámci organizace školního roku (třídní schůzky, prezentace školy na veřejnosti, zjišťování klima školy aj.)
- při sestavování úvazků učitelů, pracovních porad, klasifikačních porad apod.
- v ekonomickém úseku školy při schvalovacích procesech vytvářených dokumentů, např. pracovních smluv a jejich změn, vytváření návrhů a následně úprav dodatků apod., při schvalování finančního rozpočtu školy, sledování průběžného čerpání provozních prostředků školy, v projektové činnosti školy, při vytváření úřední korespondence
- při prezentaci školy na veřejnosti - veřejné publikování dokumentů
Praktické činnosti s editory GAFE v rámci agendy učitele např.:
- v činnostech třídního učitele, při udělování kázeňských trestů, sestavování individuálních úprav vzdělávání, sestavování obsahu komisionálních zkoušek atd.
- při plnění dalších úkolů, které vyžadují týmovou spolupráci mezi vedením školy, mezi učiteli navzájem, mezi učiteli a žáky
2. Obecné využití služeb GAFE při řízení školy
- efektivní plánování a rozdělování úkolů pomocí služeb GAFE
- využívání vlastních mobilních zařízení se službami GAFE
3. Obecné využití služeb GAFE v moderním vzdělávání
- komunikace s učiteli, s žáky, třídami, skupinami
- možnosti Classroom pro moderní vzdělávání, e-learning a sdílení digitálních učebních materiálů
Kód:01-46-G11
Určeno:ředitelům a dalším vedoucím pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení,
ICT koordinátorům, učitelům, kteří chtějí používat služby GAFE v pedagogické praxi.
Lektor:PaedDr. Anna Martinková, Ph.D.
Organizační garant:Ing. Jan Stejskal, 732 266 480, stejskal@visk.cz
Cena:850 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:učebna 069 v přízemí, použijte vchod z Preslovy ulice
Termín konání:Po 21.11.2016   09:00-14:00
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5