VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Profesní manažerské vzdělávání (PMV) / Cyklus seminářů I. - IV.

Čtyřdílný vzdělávací program je zaměřen na vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, které směřuje k rozšíření dovedností manažerského řízení procesů změn a koncepčního rozvoje vlastní školy a vlastního profesního rozvoje. Cílem vzdělávacího programu je rozvoj kompetencí v oblasti řízení ve školství, rozvíjení profesního a odborného růstu pro výkon řídící funkce.
I. KONCEPCE A STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY, PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ ŠKOLY (st 10. 10. 2018)
- Koncepce a strategie rozvoje školy - jak úspěšně projektovat rozvoj vzdělávání a školy.
- Projektové řízení školy - jak řídit perspektivně hlavní činnosti školy, jak řídit pedagogické procesy a procesy změn ve škole, jak stanovit a řídit vize, strategie a dlouhodobé cíle školy.
II. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ VLASTNÍHO ROZVOJE (st 17. 10. 2018)
- Personální řízení - jak vybírat, řídit, vést a motivovat lidi, jak pracovat v týmu a tým řídit, efektivně komunikovat a vyjednávat a řešit konfliktní situace.
- Řízení vlastního rozvoje (osobnostní psychosociální rozvoj) - jak řídit a zkvalitnit vlastní osobnostní rozvoj i osobnostní rozvoj podřízených.
III. ŘÍZENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A AUTOEVALUACE VZDĚLÁVÁNÍ (st 7. 11. 2018)
- Řízení vzdělávání, moderní přístupy ke vzdělávání - jak řídit kvalitu vzdělávání.
- Autoevaluace vzdělávání - jak systematicky hodnotit pedagogické procesy ve škole, rozvoj a dosahování klíčových kompetencí ve vzdělávání žáků a studentů.
IV. ŘÍZENÍ KONTROLY A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY (st 14. 11. 2018)
- Řízení kontroly - jak nastavit systém kontrolní činnosti ve škole.
- Vlastní hodnocení školy - jak stanovit a využívat evaluační nástroje při hodnocení kvality školy.
Kód:01-43-G51
Určeno:ředitelům a dalším vedoucím pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení (doporučujeme absolventům Studia pro ředitele škol jako další průběžné manažerské vzdělávání).
Lektor:Mgr. Miroslav Jiřička, Mgr. Miroslav Hanzelka
Organizační garant:Mgr. Jaroslav Borský, 721 850 183, borsky@visk.cz
Cena:3500 Kč
Délka:24 hod. (4x6)
Poznámka:Zájemci se mohou hlásit na celý cyklus čtyř seminářů (cena 3 500Kč), nebo samostatně na jednotlivé semináře/díly (cena 950 Kč/1 seminář) – odkazy pro přihlášení:
I. Koncepce a strategie rozvoje školy (10. 10. 2018) - https://www.visk.cz/akce/0144G51
II. Personální řízení a řízení vlastního rozvoje (17. 10. 2018) - https://www.visk.cz/akce/0145G51
III. Řízení vzdělávání a autoevaluace vzdělávání (07. 11. 2018) - https://www.visk.cz/akce/0147G51
IV. Řízení kontroly a vlastní hodnocení školy (14. 11. 2018) - https://www.visk.cz/akce/0148G51
Bližší informace poskytne Mgr. Jaroslav Borský, 721 850 183, borsky@visk.cz.
Termín zahájení:St 10.10.2018   09:00-14:00
Termín ukončení:14.11.2018 09:00-14:00
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5