VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Odměňování ve školství

Seminář je zaměřen na jednu z podstatných oblastí řídící práce ředitelů škol a školských zařízení jako zaměstnavatelů – odměňování zaměstnanců.
Cílem semináře je poskytnout vedoucím pracovníkům škol základní vhled do problematiky čerpání státního rozpočtu i dalších zdrojů v oblasti mezd a platů, informace o nejčastějších pochybeních ředitelů škol a školských zařízení a v návaznosti na to poskytnout informace k vytvoření účinného kontrolního systému. Konečným cílem je pak posílit profesní kompetence vedoucích pracovníků ve školství pro oblast ekonomického, právního a personálního řízení.
Výklad se opírá o právní předpisy v platném znění.
Vlastní obsah – témata:
- Základní orientace v pracovně právní oblasti, personalistice a zpracování platů a mezd:
Příslušné právní předpisy pro příspěvkové organizace i soukromé subjekty vnitřní předpisy a směrnice organizace pro oblast čerpání státního rozpočtu a dalších zdrojů evidence pracovní doby, systém příplatků, náhrady výdajů v souvislosti s výkonem práce, pracovní cesty, FKSP uzavírání, průběh a ukončování pracovního poměru, dokumentace s tím spojená chybná řešení, příklady ze škol, jejich následky systém práce interní a externí mzdové účetní, měsíční podklady od ředitele školy, kontrola, koordinace postupu technická stránka zpracování mezd a platů – evidence pracovní doby, podklady pro mzdovou účetní, výstupy a jak využít informace v nich obsažené.
- Problémy při zpracování platů a mezd:
Neoprávněné čerpání státního rozpočtu, porušování rozpočtové kázně, zpronevěry chyby v rozhodnutí ředitele školy, v dodavatelských smlouvách, v komunikaci, v kontrolním systému, ochraně dat a ochraně osobních údajů kontrolní orgány, jejich postupy, oprávnění, závěry a příklady nápravných opatření provedených zřizovatelem kritická místa, konkrétní postup při hledání chyb, jejich náprava součinnost ředitele školy s dalšími kontrolními orgány vytvoření účinného kontrolního systému, plán kontrolní činnosti.
- Změny v právních předpisech vztahující se k dané problematice za poslední rok
Kód:01-39-A21
Určeno:Vedoucím pracovníkům ve školství
Lektor:PaedDr. Jan Mikáč
Organizační garant:
Cena:750 Kč
Délka:6 hod.
Termín konání:Pá 09.11.2012   09:00
Místo konání:KÚ Stč. kraje, Praha 5-Smíchov, Zborovská 11