VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Datové schránky v praxi škol / Jak efektivně komunikovat nejen s úřady

Ke dni 1.7.2017 bude všem školám a školským zařízením jako právnickým osobám vykonávajícím působnost v oblasti veřejné správy (bez ohledu na zřizovatele) Ministerstvem vnitra zřízena datová schránka orgánu veřejné moci.
Informaci k této realizaci nové právní úpravy najdete též na webu MŠMT: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/informace-k-datovym-schrankam-skol-a-skolskych-zarizeni.
U škol, které v současné době mají datovou schránku právnické osoby, dojde k „povýšení“ na datovou schránku orgánu veřejné moci. „Povýšení datové schránky právnické osoby na datovou schránku orgánu veřejné moci nebude mít vliv na samotnou funkci datové schránky, ale na nové povinnosti škol v doručování.
Školám, které dosud datovou schránku zřízenu neměly, bude od uvedeného termínu datová schránka zřízena Ministerstvem vnitra již přímo jako datová schránka orgánu veřejné moci.
Připravili jsme v reakci na tento stav seminář, který je zaměřen na práci s datovou schránkou a akcentuje současný stav právních předpisů, jež se k této oblasti vztahují.
Obsah – témata:
- platná legislativa v oblasti datových schránek
- zrovnoprávnění papírové a elektronické verze dokumentu
- co je datová schránka, k čemu slouží, čím se řídí její provoz
- informační zdroje
- způsoby vstupu do datové schránky, kdo může vstupovat do datové schránky, bezpečnější přístup do datové schránky
- znepřístupnění/zrušení datové schránky
- zneplatnění a vydání nových přístupových údajů
- funkcionality datové schránky a jejich nastavení
- doručování dokumentů
- datová zpráva a její možné stavy
- poštovní datová zpráva
- výhody/nevýhody/omezení datové schránky
- autorizovaná konverze dokumentů
- správní delikty
- vazba na správní řád
- vazba datové schránky a elektronické spisové služby
- aktuality k datu konání semináře
- diskuse, dotazy účastníků
V průběhu celého semináře bude probíraná teorie spojena s praktickými ukázkami v prostředí zkušební datové schránky.
Kód:01-02-G21
Určeno:vedoucím pedagogickým pracovníkům a dalším pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor:RNDr. Ing. Eva Urbanová
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz
Cena:850 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Seminář naplněn, již není možné se přihlásit. Děkujeme za pochopení.
Termín konání:Pá 19.05.2017   09:00-14:00
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5