VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků<BR>(kombinovaná forma vzdělávání)

Cílem vzdělávacího kurzu je seznámit účastníky s problematikou veřejné správy ČR, poskytnout základní přehled o veřejném právu, o veřejných financích, o zásadách organizace a činnosti územních samosprávných celků, o etice ve veřejné správě a dále poskytnout základní znalosti evropského správního práva.
Kód:50-01-A42
Určeno:Úředníkům v souladu s § 19 zák. č. 312/2002 Sb. s nimiž územní samosprávný celek nově uzavřel pracovní poměr, a kteří mají povinnost ukončit vstupní vzdělávání nejdéle do 3 měsíců od vzniku tohoto poměru.
Lektor:Ing. Marie Zajíčková
Organizační garant:Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová, 733 642 647, kaderavkova@visk.cz
Cena:1200 Kč
Délka:40 hod. (32+8 hod.)
Poznámka:Jedná se o kombinované studium, jehož prezenční část trvající jeden školicí den (8 výukových hod.) se orientuje na výklad nejdůležitějších oblastí a právních norem, se kterými přichází úředníci územních samospráv při výkonu své funkce do styku, a které se jich bezprostředně týkají. Prezenční část je doplněna distančním studiem (32 výukových hod.), jehož cílem je rozšíření znalostí účastníků o další oblasti, které nejsou zahrnuty v prezenční výuce. Distanční část studia je zahajována cca 14 dní před prezenční částí a je realizována prostřednictvím informačního systému MOODLE.
Podmínkou vydání osvědčení o absolvování vstupního vzdělávání je účast na prezenční i distanční části studia.

Akreditace MV: AK/VV-1/2012
Termín zahájení:Út 22.05.2018   09:00-16:00
Termín ukončení:05.06.2018 
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5