VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Veřejné zakázky v praxi ÚS - pro pokročilé (zaměřeno na novou právní úpravu)

Vzdělávací kurz se zaměřuje na odlišnosti nové právní úpravy ve srovnání se stávajícím zákonem o veřejných zakázkách, které se promítnou do postupu zadavatelů při realizaci veřejných zakázek.
Vzdělávací kurz je určen těm, kteří se zadáváním zakázek v minulosti již zabývali, a potřebují se rychle zorientovat v nové právní úpravě.
Kurz se bude mimo jiné zabývat:
- novým přístupem k posuzování nabídek, způsobu prokazování kvalifikace, posuzováním mimořádně nízké nabídkové ceny aj.,
- možností vyloučení uchazeče, který nezvládl řádné dokončení předchozí veřejné zakázky,
- rozšířením využití podlimitního řízení,
- větší volnosti zadavatelů při potřebě změny uzavřené smlouvy,
- novou úlohou směrnice o zadávání veřejných zakázek.
Obsah kurzu pro Vás připravujeme v souladu s legislativním procesem schvalování nového zákona o zadávání veřejných zakázek, který byl již schválen Poslaneckou sněmovnou.
Kód:33-02-E91
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků, kteří v souladu se zákonem o veřejných zakázkách nakládají s finančními prostředky, voleným členům zastupitelstev, široké veřejnosti.
Lektor:Mgr. Karel Špáda
Organizační garant:Vladislav Dubnický, 731 470 381, dubnicky@visk.cz
Cena:935 Kč
Délka:7 hod.
Termín konání:Út 31.05.2016   09:00-15:15
Místo konání:Beroun, G J. Barranda, Talichova 824