VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Veřejné zakázky v praxi územních samospráv

Vzdělávací kurz je určen začátečníkům, kteří nemají praktické zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek nebo s touto problematikou nepřichází často do styku. Kurz se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů a na základní postup při realizaci veřejných zakázek podle nové právní úpravy.
Kurz se bude mimo jiné zabývat:
- novým přístupem k posuzování nabídek, způsobu prokazování kvalifikace, posuzováním mimořádně nízké nabídkové ceny aj.,
- možností vyloučení uchazeče, který nezvládl řádné dokončení předchozí veřejné zakázky,
- rozšířením využití podlimitního řízení,
- větší volnosti zadavatelů při potřebě změny uzavřené smlouvy,
- novou úlohou směrnice o zadávání veřejných zakázek.
Obsah kurzu pro Vás připravujeme v souladu s legislativním procesem schvalování nového zákona o zadávání veřejných zakázek, který byl již schválen Poslaneckou sněmovnou.
Kód:33-01-A91
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků, kteří v souladu se zákonem o veřejných zakázkách nakládají s finančními prostředky, voleným členům zastupitelstev, široké veřejnosti.
Lektor:Mgr. Karel Špáda
Organizační garant:Ing. Viktória Kubíčková, 601 370 150, kubickova@visk.cz
Cena:935 Kč
Délka:7 hod.
Termín konání:Čt 26.05.2016   09:00-15:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5