VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Úkoly orgánů obcí v souvislosti s přípravou voleb (zaměřeno na volby do Evropského parlamentu)

Cílem vzdělávacího kurzu je poskytnout metodický návod pro postup územních samospráv v souvislosti s přípravou voleb do Evropského parlamentu, vymezit úkoly a pravomoci orgánů územních samospráv, zaměřit se na postup při tvorbě seznamů voličů, zdůraznit další povinnosti související se zajištěním průběhu a výsledku voleb a další povinnosti obcí včetně uvedení příkladů z praxe a nejčastějších nedostatků a pochybení, ke kterým dochází.
Výběr z obsahu kurzu:
1. Právní předpisy na úseku voleb do Evropského parlamentu.
2. Obecná ustanovení zákona a právo volit - funkční období, volební okrsky, doba a místo konání voleb, právo volit do Evropského parlamentu.
3. Volební orgány a jejich činnost, zejm. činnost obecního úřadu, starosty a okrskové volební komise.
4. Seznam voličů – jednotlivé fáze jeho sestavování a vedení, voličské průkazy.
5. Hlasování – informování voličů, hlasovací lístky, volební místnost, zásady hlasování, způsob hlasování.
6. Zjišťování výsledků voleb – základní informace o činnosti okrskové volební komise, výsledky voleb, předání volební dokumentace do úschovy obecnímu úřadu.
7. Ukončení činnosti okrskové volební komise, vazba na odměňování členů okrskové volební komise.
8. Vznik a zánik mandátu, náhradníci, soudní přezkum, přestupky.
9. Volební kampaň - vyhrazení plochy, volební agitace v objektu s volební místností a bezprostředním okolí, zákaz poskytování informací o průběhu voleb.
10. Diskuze a dotazy.
Kód:32-12-P61
Určeno:Starostům, místostarostům a zaměstnancům úřadů územních samosprávných celků, kteří se podílejí na přípravě voleb.
Lektor:Bc. Kamil Choc, DiS.
Organizační garant:Vladislav Dubnický, 731 470 381, dubnicky@visk.cz
Cena:935 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Kurz není akreditován MV.
Termín konání:Čt 28.03.2019   09:00-14:15
Místo konání:VISK Příbram, třída Osvobození 387, Příbram VII