VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Efektivní čtení, rychločtení, racionální čtení

Cílem vzdělávacího kurzu je naučit se několikanásobně rychleji vyhledávat, číst i studovat text, efektivněji zvládat záplavu e-mailů, lépe se koncentrovat, lépe si pamatovat podstatné, lépe ignorovat nepodstatné. Kurz je zaměřen na osvojení technik racionálního čtení, které umožní zvyšovat rychlost a objem zapamatovaného čtení, zlepšovat schopnost pracovat s informacemi a vnímat informace v souvislostech.
Obsah kurzu:
I. Vysvětlení pojmů rychločtení, racionální čtení - mozková práce s textem, získání co nejvíce informací v co možná nejkratším čase z daného textu.
II. Práce s textovými informacemi - porozumění, rozlišování důležitosti, ignorování druhořadého, včleňování důležitého do kontextu celoživotního vědění.
III. Rychlostudijní metody - zaměstnání smyslů tím, že se užitečné informace aplikují děláním, přenesení naučeného do formy kvalitního výkladu někomu dalšímu.
IV. Pravidla pro testy rychločtení.
V. Metody a techniky rychlého čtení - schopnost profesionální koncentrace, stanovení cílů četby (např. e-mailů), optimální podmínky pro čtení, metoda NEANA, paměťové techniky, odlišování relevantní informace od méně relevantních, vystižení podstaty textu.
VI. Čtenářský výkon - součin rychlosti čtení a celkové chápavosti textu, to celé děleno sedmi.
VII. Úvodní testy, mozkový jogging – TFN systém.
VIII. Způsoby čtení - využívání různých typů čtení dle obtížnosti textu.
IX. Praktická cvičení - rozšiřování zrakového rozpětí, pozorovací cvičení, pyramida a dvojpyramida, fixační cvičení, vzorový test.
Kód:24-25-A91
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků, voleným členům zastupitelstev, široké veřejnosti.
Lektor:Mgr. Hana Rybková
Organizační garant:Bc. Karolína Soukupová, mobil: 724 203 892, soukupova@visk.cz
Cena:870 Kč
Délka:6 hod.
Termín konání:Čt 10.03.2016   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5