VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Přípravný kurz ke zkoušce ověřující dosažení profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Obsah kurzu odpovídá hodnotícímu standardu, stanovenému pro toto povolání v Národní soustavě kvalifikací (NSK):

I. Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
II. Poskytování první pomoci dítěti/dětem
III. Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
IV. Vedení dítěte k hygienickým návykům
V. Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
VI. Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
VII. Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
VIII. Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
IX. Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
X. Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
XI. Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte
Kód:12-16-A42
Určeno:
Lektor:kolektiv lektorů Mgr. Jitka Šnypsová, Bc. Květuše Krušková, Mgr. Martina Schwarzrocková, zástupci StreetLaw
Organizační garant:Bc. Karolína Bredlerová, bredlerova@visk.cz, 724 203 892
Cena:4450 Kč
Délka:40
Termín konání:Pá 13.04.2018   08:30-15:30 - VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5 (1. díl)
So 14.04.2018   08:30-15:30 (2. díl)
Po 16.04.2018   08:30-15:30 - VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5 (3. díl)
Pá 27.04.2018   08:30-15:30 (4. díl)
So 28.04.2018   08:30-15:30 (5. díl)
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1