VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Úvod do informativního programu k pravidlům šetrné sebeobrany

Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou možného konfliktu a problémového chování, zvýšení kompetencí účastníků v oblasti včasného rozpoznání a odstranění či zmírnění spouštěčů problémového chování, seznámení se s primární a sekundární prevencí, ale také s uplatněním získaných informací ve své každodenní praxi.
Kurz optimálním způsobem kombinuje výklad teorie, diskusi a praktická cvičení tak, aby účastníci získali potřebné vědomosti i dovednosti a ověřili si je v praxi.
Obsah kurzu:
- Základní terminologie, základní právní ukotvení restrikcí, základní právní vymezení
restrikcí.
- Situace směřující ke konfliktu, průběh konfliktu.
- Definice problémového chování, typy problémového chování (použití kazuistik).
- Aktivní naslouchání, verbální a neverbální komunikace.
- Primární a sekundární prevence chování s rizikem, primární a sekundární prevence
projevů násilí, fyzická agrese a jak se jí bránit.
- Šetrná sebeobrana - nejtypičtější modelové situace, účinné reagování - manipulace
s klientem neútočícím i útočícím, praktická cvičení.
Kód:10-07-A41
Určeno:Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům.
Lektor:Mgr. Josef Mlčoch
Organizační garant:Mgr. Kateřina Lesová, 725 416 194, lesova@visk.cz
Cena:12000 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Čt 07.06.2018   09:00-16:00
Místo konání:Domov seniorů Mladá Boleslav, Olbrachtova 1390/II