VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Základy etiky pro pracovníky v pomáhajících profesích

Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou etiky v pomáhajících profesích. Vysvětleny budou pojmy etika, morálka, problém, dilema a další termíny vztahující se k tématu. Účastníci se naučí používat rozlišné přístupy k řešení problematických situací na základě etických principů a přístupů. Pozornost bude věnována vztahu člověka k sobě samotnému i k životu vně jeho osobnosti, dovednosti rozlišit dilema a umět s ním zacházet s ohledem na jeho etický rozměr a na svou roli v rámci dané situace.
Obsah kurzu:
- Úvod do etiky v pomáhajících profesích.
- Základní pojmy: etika, morálka, svědomí, problém, dilema, sociální práce, standardy kvality a další pojmy vztahující se k tématu.
- Odlišné etické principy a přístupy při řešení situací v pomáhajících profesích.
- Témata související se vztahem člověka k sobě samému – sebepojetí, pokora.
- Témata související se vztahem člověka k životu, rodině, okolí – úcta k životu, utrpení, nemoc, smrt, péče o umírající, etické přístupy k těmto oblastem.
- Vztah pracovník a klient, možnosti vztahů, člověk jako základ všeho.
- Definování a vzorové příklady dilemat a problémů, etické přístupy při jejich řešení, rizika při použití jednotlivých přístupů a jejich eliminace a zvládání.
- Diskuse, otázky a odpovědi.
Kód:09-35-H81
Určeno:Pracovníkům v socálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům zaměstnanců v sociálních službách, fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči.
Lektor:Mgr. Vladislav Fryč
Organizační garant:Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk.cz
Cena:1100 Kč
Délka:8 vyuč.hod.
Termín konání:Čt 26.11.2015   09:00-16:00
Místo konání:VISK Kutná Hora, Barborská 51