VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurz AJ pro pedagogické pracovníky / úroveň B1 - B1/B2 (1. semestr zahájen 13. 2. 2017)

Jazykový kurz pro pedagogické pracovníky, úroveň B1 – B1/B2 (definovaná SERR), jehož celková hodinová dotace činí 70 vyučovacích hodin. Obsah výuky tvoří znalosti a dovednosti, jejichž rozsah bude na základě vstupního testování přizpůsoben stupni pokročilosti účastníků.
Výuka bude zaměřena na čtyři hlavní oblasti:
- jazyk/slovní zásoba, mluvnice, zvuková a grafická stránka
- řeč/komunikativní fungování jazyka – poslech s porozuměním, ústní i písemné vyjadřování
- znalosti reálií příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
- učební návyky vedoucí k efektivnímu studiu jazyka.

Kurz je veden aktivní konverzační metodou doplněnou o poslechy s následnými cvičeními a četbou textů odpovídající úrovně s vyšší slovní zásobou. Používané učební materiály jsou podpůrným prostředkem výuky zejména pro samostatnou přípravu na hodinu a orientačním vodítkem při práci v hodině.

Vzdělávací cíl: Účastník je schopen se dorozumět v běžných životních situacích, diskutuje o tématech, která jsou mu známá, na základě rozšířené (specializované) slovní zásoby, konverzuje v situacích vyjadřujících události, postoje, názory, naděje a plány. Je schopen popsat detaily, rozlišuje jemnější rozdíly mezi příbuznými obraty, frázemi apod.

Gramatika: Zaměřena na získání bezpečné orientace v bludišti časů (účastník již zná předpřítomný a předminulý čas). Bude zařazen předbudoucí čas, předložkové vazby, fráze a ustálené výrazy v angličtině.

Doporučená učebnice: FCE GOLD PLUS (Newbrook, Wilson, Acklam, nakl. Longman, rok vyd. 2008), ENGLISH GRAMAR IN USE (Murphy, nakl. Cambridge), ENGLISH VOCABULARY IN USE - Upper-Intermediate (McCarthy, O´Dell, nakl. Cambridge), ANGLIČTINA S BONTONEM - vybraná témata např. frázová slovesa (M. Kelly). Vybrané texty jsou účastníkům poskytovány.
Kód:05-30-A21
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení, popř. dalším zájemcům
Lektor:Petra Nykodýmová
Organizační garant:Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:max. 6900 Kč
Délka:70 hod.
Poznámka:Cena podle počtu účastníků:
6 900 Kč při 7 účastnících, 4 850 Kč při 8 – 10 účastnících, 4 400 Kč při 11 a více účastnících.

Kurz bude probíhat ve 2 semestrech. Vyučovacím dnem je PONDĚLÍ od 16:05 hod. Platba bude rozdělena do dvou splátek splatných vždy na začátku semestru.
Termín konání:Po 13.02.2017   16:05-17:35
Termín ukončení:12/2017 
Místo konání:VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5