VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurz AJ pro pedagogické pracovníky / úroveň A1/A2 - A2 (1. semestr zahájen 8. 2. 2017)

Jazykový kurz pro pedagogické pracovníky, úroveň A1/A2 – A2 (definovaná SERR), jehož celková hodinová dotace činí 60 vyučovacích hodin. Obsah výuky tvoří znalosti a dovednosti, jejichž rozsah bude na základě vstupního testování přizpůsoben stupni pokročilosti účastníků.
Výuka bude zaměřena na čtyři hlavní oblasti:
- jazyk/slovní zásoba, mluvnice, zvuková a grafická stránka
- řeč/komunikativní fungování jazyka – poslech s porozuměním, ústní i písemné vyjadřování
- znalosti reálií příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
- učební návyky vedoucí k efektivnímu studiu jazyka.

Kurz je veden aktivní konverzační metodou, kdy je kladen důraz na příbuzné tematické bloky (např. počasí, cestování, oblečení, jídlo), které jsou procvičovány při konverzacích, zpracování zadávaných úkolů a osvojování si slovní zásoby spojené s danými okruhy. Používané učební materiály jsou pouze podpůrným prostředkem výuky zejména pro samostatnou přípravu na hodinu a orientačním vodítkem při práci v hodině.

Vzdělávací cíl: Účastník je schopen se dorozumět v oblasti obvyklých a všeobecně známých okolností, je schopen jednoduše konverzovat a sdělovat informace o své osobě na základě rozšířené slovní zásoby, číst texty přiměřené úrovně, diskutovat o jejich obsahu, popř. dále rozvíjet myšlenku.

Gramatika: Zaměřena na opakování a upevňování předpřítomného, prostého a průběhového času. Bude zařazen předminulý a předbudoucí čas, rozšiřováno spektrum nepravidelných sloves a dán úvod do frázových sloves.

Doporučená učebnice: ANGLIČTINA S BONTONEM – od 16. lekce (M. Kelly), ENGLISH VOCABULARY IN USE (McCarthy, O'Dell, nakl. Cambridge). Vybrané texty k poslechům jsou účastníkům poskytovány.
Kód:05-27-A21
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení, popř. dalším zájemcům
Lektor:Petra Nykodýmová
Organizační garant:Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:max. 6200 Kč
Délka:60 hod.
Poznámka:Cena podle počtu účastníků:
6 200 Kč při 7 účastnících, 4 300 Kč při 8 – 10 účastnících, 3 900 Kč při 11 a více účastnících.

Kurz bude probíhat ve 2 semestrech od února 2017 do cca prosince 2017. Vyučovacím dnem je STŘEDA od 16:05 hod. Platba bude rozdělena do dvou splátek splatných vždy na začátku semestru.
Termín konání:St 08.02.2017   16:05-17:35
Termín ukončení:12/2017 
Místo konání:VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5