VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Datové schránky v praxi škol / Jak efektivně komunikovat nejen s úřady

K 1.7.2017 bude všem školám jako právnickým osobám vykonávajícím působnost v oblasti veřejné správy (bez ohledu na zřizovatele) zřízena datová schránka orgánu veřejné moci, což jim přinese nový způsob práce s datovou schránkou než dosud. U škol, které v současné době mají datovou schránku právnické osoby, dojde k „povýšení“ na datovou schránku orgánu veřejné moci. (Viz též web MŠMT: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/informace-k-datovym-schrankam-skol-a-skolskych-zarizeni .)

Seminář je zaměřený na praktickou práci s datovou schránkou. Obsah semináře vychází z aktuální problematiky postupného zavádění povinné elektronické komunikace. Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s problematikou elektronické komunikace škol nejen s úřady prostřednictvím ukázek praktické práce s datovou schránkou.
Obsah – témata:
- platná legislativa v oblasti datových schránek
- zrovnoprávnění papírové a elektronické verze dokumentu
- co je datová schránka, k čemu slouží, čím se řídí její provoz
- informační zdroje
- způsoby vstupu do datové schránky, kdo může vstupovat do datové schránky, bezpečnější přístup do datové schránky
- znepřístupnění/zrušení datové schránky
- zneplatnění a vydání nových přístupových údajů
- funkcionality datové schránky a jejich nastavení
- doručování dokumentů
- datová zpráva a její možné stavy
- poštovní datová zpráva
- výhody/nevýhody/omezení datové schránky
- autorizovaná konverze dokumentů
- správní delikty
- vazba na správní řád
- vazba datové schránky a elektronické spisové služby
- aktuality k datu konání semináře
- diskuse, dotazy účastníků
V průběhu celého semináře bude probíraná teorie spojena s praktickými ukázkami v prostředí zkušební datové schránky.
Kód:01-02-G21
Určeno:vedoucím pedagogickým pracovníkům a dalším pracovníkům škol a školských zařízení, které dosud nevyužívají datovou schránku
Lektor:RNDr. Ing. Eva Urbanová
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz
Cena:850 Kč
Délka:6 hod.
Termín konání:Pá 19.05.2017   09:00-14:00
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5